Deurbeslag. Wat is het en waar moet je op letten als je het koopt? Ik ging op zoek naar het antwoord bij Paul Jansen van Intersteel, een bedrijf dat als geen ander Nederland enthousiast krijgt voor nieuwe deurkrukken en alles daaromheen. Enne…messing kan dan wel heel hip and happening zijn in je interieur, maar de grote stijger blijkt een héél andere kleur te zijn!

BTW – You can find an English version of this interview at the bottom of this blogpost!

Intersteel deurbeslag deurkruk massiefDeurkruk Massief van Intersteel

Paul, jij werkt als interieuradviseur voor Intersteel. Help mij als beginneling alsjeblieft even op weg. Wat is deurbeslag?

Deurbeslag is eigenlijk alles wat op of naast je binnen- en buitendeuren zit. Je kunt hierbij denken aan deurkrukken en de schilden achter de deurkruk. Maar ook de brievenbus van de buitendeur, de deurbel en de intercom maken onderdeel uit van het deurbeslag.

Waarom zou je voor nieuw deurbeslag voor je huis kiezen?

Dat vonden wij bij Intersteel ook een uitstekende vraag om eens opnieuw te stellen. Is het wanneer je een nieuwe deur koopt, een bestaande deur gaat schilderen of juist een ander huis koopt? Het werd weer eens hoog tijd voor onderzoek dus! We kwamen erachter dat je als consument slechts twee of drie keer in je leven deurbeslag koopt en dat een steuntje in de rug dan wel handig is. Met name als je een woning koopt, is dat hét moment om eens goed naar het beslag te kijken. Kijk, natuurlijk gaan deuren ook open en dicht met het standaard aluminiumbeslag dat je in veel nieuwe huizen vindt. Maar hoe goed sluit het aan bij het interieurgevoel dat je wilt creëren? Wij merken dat de luxe van mooi deurbeslag steeds belangrijker wordt. Mensen met oog voor design letten er steeds vaker op.

Intersteel deurbeslag Raamkruk L ModelDenk ook aan de ramen als je je deurbeslag gaat veranderen – wat een ander gezicht!

Vroeger hadden we een assortiment van zo’n 1600 deurkrukken. Dat hebben we beperkt tot zo’n 200 tot 300 modellen in herkenbare stijlgroepen als modern & strak, vintage & retro en landelijk & klassiek. We kwamen er door onderzoek achter dat mensen het makkelijker vinden om een keuze te maken uit een kleiner, mooier assortiment en zo sneller tot een beslissing komen. Je ziet die trend overal terugkomen. Less is more!

Waar moet je op letten bij het kiezen van nieuw deurbeslag?

Zorg ervoor dat je er één passend geheel van maakt. Ik werk zelf als interieurontwerper van showrooms en woningen en hanteer dat ook in mijn eigen werk als gouden regel. Als je bijvoorbeeld deurbeslag voor je voordeur kiest, neem dan gelijk de brievenbus, deurbel en het huiscijfer mee in dezelfde kleur zodat alles in dezelfde stijl is. Je moet voor samenhang zorgen anders gaat het niet goed.

Intersteel  deurbeslag veiligheidsbeslagKies je voor nieuw deurbeslag, zorg er dan voor dat alles in dezelfde stijl is!

In winkels waar je deurbeslag van Intersteel kunt kopen, gaan we het klanten zo makkelijk mogelijk maken. Vanaf oktober kun je met een interactieve zuil in een paar stappen zelf je eigen Intersteel deurbeslag kiezen. En als je hulp nodig hebt, dan is de winkelier er voor je om samen de eindkeuze te bepalen. Zo maken we een perfecte koppeling tussen kopen op internet en kopen in de winkel. Je bestelling reken je gewoon bij de kassa af en het beslag heb je in een mum van tijd in huis.

Niet alleen in de winkels maken we het onze klanten zo makkelijk mogelijk. We doen dat ook online. Op onze website www.intersteel.nl bieden we consumenten inspiratie. Hebben ze bijvoorbeeld een modern interieur, dan hebben we al een passende deurkruk uitgezocht en laten we meteen zien hoe deze in je interieur past.

Intersteel deurbeslag deurstop messingEnne…vergeet je de deurstop niet mee te nemen als je nieuw deurbeslag koopt?

In de woonbladen zie je dat met name goudkleurige woonaccessoires hot zijn. Daarom viel ik als een blok voor het prachtige messing deurbeslag van Intersteel. Het geeft de hele woonkamer zo’n luxe uitstraling! Merken jullie ook bij Intersteel dat messing een interieurtrend is?

Omdat dealers tegenwoordig online en in kleine hoeveelheden bij ons kunnen inkopen, hebben we goed zicht op de laatste trends. Wij merken hier nog niet dat messing een trend is. RVS blijft onverminderd populair, maar verrassend genoeg zit juist zwart deurbeslag enorm in de lift. Dat kan designbeslag zijn, zoals dat van onze ontwerpers Arjan Moors en Erik Munnikhof. We merken daarnaast dat mensen steeds vaker kiezen voor nieuw zwart beslag met een vintage look die past bij hun jarendertigwoning.

Intersteel deubeslag oud en nieuwLinks: een authentieke vintage deurknop uit de verzameling van Intersteel. Rechts: een nieuwe versie van dit vintage model

Tenslotte spelen we ook in op nieuwe technische ontwikkelingen en veiligheid. Met onze toekomstige modellen buitendeurkrukken kun je de toegang tot je huis controleren en voor sommige bezoekers beperken tot vaste tijden. We hebben ook een makkelijk te installeren deurcamera waarbij een klein scherm het spionnetje vervangt. Daarmee zie je veel beter wie er voor je deur staat. En zo blijven we aan de weg timmeren!

Welk deurbeslag zou jij kiezen om je woning een luxe finishing touch te geven? Laat het weten in een reactie onder dit artikel!

Intersteel deurbeslag intercomWie staat daar aan de deur? Met deze nieuwe Intersteel camera zie je direct dat ik het ben!

DOOR FURNITURE – THE LUXURY FINISHING TOUCH FOR YOUR HOME

Door furniture. What is it and what should you pay attention to when you buy it? I went looking for the answer with Paul Jansen of Intersteel, a company that is getting us all enthusiastic about new door handles and anything else you might need for your door. Oh and by the way…brass may be very hip and happening in interior design, but the big hit turns out to have a totally different color!

Paul, you work as an interior designer for Intersteel. Could you help this beginner out and tell me what door furniture actually is?

Door furniture is everything that is on or around your front door or inside doors. Door handles and the shields behind the handle are only part of what we do. The front door mail slot, the door bell and the intercom are also part of door furniture!

Why would you buy new door furniture for your home?

Here at Intersteel we also thought that would be an excellent question to ask ourselves again. Do you get new door furniture when you buy a new door, paint over an existing door or when you buy a new home? Time to do some research, we reckoned! We found that consumers only buy new door furniture two or three times in their lifetime and that a little support can come in pretty handy. Buying a new home is the perfect moment to look at the door furniture. Doors open and close perfectly well with the standard aluminum door furniture you find in many new homes. But how well does it go with the atmosphere you want to create? We’re noticing that the luxury of good door furniture is getting ever more important. People with an eye for design start paying attention to great door design more and more often.

We used to have a collection of around 1,600 door handles. We’ve brought that number down to about 200 to 300 models in easily recognizable style groups as modern & clean, vintage & retro and country & classic. Through research, we found out that people find it easier to choose from a smaller, more well thought out product range. That is a trend you see everywhere. Less is more!

What should you look out for when you choose new door furniture?

Make sure you create one matching ensemble. I work as an interior designers for showrooms and homes and use that as a golden rule in my own work. For example, if you choose door furniture for your outside door, make sure you pick the same color for the mail slot, the door bell and door numbers so that everything has the same look and feel. Make sure you have cohesion, otherwise you can make mistakes pretty quickly.

In shops where you can buy Intersteel door furniture, we’re going to make it as easy for customers as we can. Starting this October, you can choose your own Intersteel door furniture with an easy to use interactive instore pillar. If you need assistance, a shop assistant will be there to help you make a final choice. That is how we create a perfect match between buying online and buying in a brick and mortar store. All you have to do is pay your order at the register and wait until your door furniture is delivered at home.

Online we also like to make things as easy as possible for our customers. At Intersteel.nl, we offer consumers tons of inspiration. If you have a modern interior for example, we propose a matching door handle and show you how it fits in your interior.

Gold-colored accessories are especially hot according to most interior design magazines. And that is exactly why I fell in love with the beautiful brass door handles by Intersteel. It gives my room such a luxurious feeling! Do you notice at Intersteel that brass is an interior design trend as well?

Because our dealers are able to place their orders online and don’t have to order in large quantities, we can keep track of the latest trends pretty easily. And we’re not noticing that brass is a trend at the moment. Brushed steel remains very popular, but surprisingly enough black door furniture is gaining ground very quickly. Our designer door furniture by our new designers Arjan Moors and Erik Munnikhof would be a prime example. But we also notice that people choose new black door furniture with a vintage look to match their 1930’s home.

And last but not least, we also keep up with the latest trends in technology and safety. Some of our upcoming outside door handles allow you to completely control who has access to your home during certain time slots. We’ve also developed an easy to install a camera with a video screen that can replace the traditional looking glass in your door – which makes it a lot easier to see who exactly is standing at your front door. Those are just some of the innovations we’re working on at the moment.

Which door furniture would you choose to give your home that luxuy finishing touch? Share your opinion in the comments section underneath this blogpost!