Google+
You are here: Home / Art / Work Art | Play Art – Art on a budget

Work Art | Play Art – Art on a budget

Your very own art collection for only twenty euro’s a month – it’s possible! After all, why buy art when you can rent it? At Kunstuitleen Rotterdam all you have to do is a make an online reservation of the works you like, pick them up and Bob’s your uncle! Easy? Absolutely! But how do you make your choice? In this first installment of Work Art | Play Art I dove right into one of the biggest art collections of the Netherlands to show you how it’s done.

Een kunstcollectie in huis voor twintig euro per maand – het kan! Want waarom nog kunst kopen als je het ook kunt huren? Bij Kunstuitleen Rotterdam reserveer je online de werken die je aanspreken, je haalt ze op en klaar is Kees. Makkelijk? Jazeker! Maar hoe bepaal je je keuze? In dit eerste artikel van Work Art | Play Art dook ik één van de grootste kunstcollecties van ons land en laat je zien hoe ik te werk ging.

 1 – Choose first, then pick up / Eerst bepalen, dan halen

Take a good look at the wall where you want to hang your art. I’ve had times where left Kunstuitleen with a painting under my arm, got back home and then wondered: now where am I going to put this? Not very practical! And if you’re going to hang a work of art opposite a window, you can prevent reflection by renting a painting that doesn’t have a glass frame.

Kijk eerst eens goed naar de plek waar je je kunst wil hangen. Ik liep namelijk vroeger nog weleens de Kunstuitleen uit met een schilderij onder mijn arm en vroeg me pas thuis af: waar ga ik het eens ophangen? Niet handig! Enne…let op als je kunst ophangt tegenover een raam. Je kunt hinderlijke spiegeling voorkomen door werk te lenen dat niet in een glazen wissellijst zit.

 2 – Pick your color / Kies je kleur

At the risk of encountering an angry mob of artists with torches and pitchforks at my front door, let me admit that I always start searching by color. So sue me. I painted my living room walls in a beautiful dark blue a while ago and so colors like orange, yellow and red provide some great contract. Also, black and white always work. Can’t make it any easier than that, now can I?

Ik hoop niet dat er binnenkort een menigte kunstenaars met fakkels en hooivorken voor mijn deur staat, maar ik zoek eerlijk gezegd eerst op kleur. So sue me. Mijn woonkamer heb ik onlangs donkerblauw geverfd en dus steken kleuren als oranje, geel en rood daar lekker tegen af. Zwart en wit werken daarnaast altijd. Hoe makkelijk kan ik het je maken, toch?

 3 – Collect the images / Alle plaatjes verzamelen!

This is my favorite part – collecting images! From time to time I browse through the Kunstuitleen online image collection and save the pieces that have the colors I’m looking for. Of course, you can either save them in a folder or on a Pinterest board if you’re in a particularly active mood. Because I want to stay in my twenty-euro budget and rent multiple pieces, I’ve limited my search to items between two and eight euro’s a month.

Hier begint mijn favoriete deel – plaatjes verzamelen! Ik struin regelmatig de uitleencollectie van de Kunstuitleen door sla de kunstwerken op in de kleuren die ik zoek. Je kunt de plaatjes in een mapje opslaan of op een Pinterestbord pinnen als je in een ijverige bui bent. Omdat ik binnen mijn budget van twintig euro per maand wil blijven én meerdere werken wil lenen, heb ik alleen gekeken bij kunst van twee euro tot en met acht euro per maand.

 4 – Tell a story / Vertel een verhaal

Watch out, here it comes! My golden tip for every starting art collector! I choose not one, but three pieces and combine them into one ‘story’. That might sound a tad hifalutin, but it’s easier than you’d think. To give you an idea, I thought I’d show off a bit and give you some examples.

Let op, hier komt ‘ie: mijn gouden tip voor elke startende kunstlener! Ik kies niet één, maar drie kunstwerken en combineer deze met elkaar tot er een ‘verhaal’ ontstaat. Dat klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar het valt reuze mee. Om je een idee te geven, heb ik me eens extra uitgesloofd en wat voorbeelden op een rijtje gezet.

Art on a budget 01

This archer is a bit easily distracted! From left to right: T. Bergmsa – Keep on Dancing Little Girl (6 euro’s per month), Stan Gubbels – Niks om op te richten (4 euro’s per month), J. Borger – Untitled (6 euro’s per month)

Deze naakte boogschutter laat zich wel heel makkelijk afleiden! V.l.n.r: T. Bergmsa – Keep on Dancing Little Girl (6 euro per maand), Stan Gubbels – Niks om op te richten (4 euro per maand), J. Borger – Zonder Titel (6 euro per maand)

Art on a budget 02

Did that old woman put a spell on the little boy because she has voices in her head? Who knows! Clockwise: R.E. Kranendonk – Remakes 9 (8 euro’s per month), P. M. Martens – Bloemenmeisje (6 euro’s per month), Vittorio Roerade – Untitled (6 euro’s per month)

Betovert de oude vrouw het jongetje omdat ze stemmen in haar hoofd heeft? Wie zal het zeggen! Met de klok mee: R.E. Kranendonk – Remakes 9 (8 euro per maand), P. M. Martens – Bloemenmeisje (6 euro per maand), Vittorio Roerade – Zonder titel (6 euro per maand)

Art on a Budget 03

Is it a man or a woman leaving the parking with that dog? And why? Clockwise: Frank van der Salm – Loop (6 euro’s per momth, L.R. Bourguignon – Us 2002 (2 euro’s per month), B. Kemps – Vrouw met hondje op haar arm (4 euro’s per month)

Is het een man of een vrouw die een hondje de parkeergarage uitdraagt? En waarom? Met de klok mee: Frank van der Salm – Loop (6 euro per maand), L.R. Bourguignon – Us 2002 (2 euro per maand), B. Kemps – Vrouw met hondje op haar arm (4 euro per maand)

 

Art on a Budget 04

A busy street with people passing each other without looking. Clockwise: G. Khouw – Mrrr (6 euro’s per month), J. J. Budel – Er zit een gamba in mijn buikje (8 euro per month), O. Haitsma – Karin-Sneeuwwitje (4 euro’s per month)

Een drukke straat, mensen lopen elkaar voorbij zonder elkaar te zien. Met de klok mee: G. Khouw – Mrrr (6 euro per maand), J. J. Budel – Er zit een gamba in mijn buikje (8 euro per maand), O. Haitsma – Karin-Sneeuwwitje (4 euro per maand)

 

Art on a Budget 05

What is this girl thinking about? Clockwise: L.R. Bourguignon – Untitled (2 euro’s per month), R.M.M. Campman-Schuur, The Blonde One (6 euro’s per month), A. Croon – Untitled (4 euro’s per month)

Waar denkt dit meisje aan? Met de klok mee: L.R. Bourguignon – Zonder titel (2 euro per maand), R.M.M. Campman-Schuur, The Blonde One (6 euro per maand), A. Croon – Zonder titel (4 euro per maand)

6 – Finish with what you’ve got / Maak het af met wat je hebt

And here’s the result! I’ve used stuff that I already have at home – a Kunstuitleen makeover doesn’t have to cost any money. I’ve put the artificial flowers (yes, I have them) in front of the painting of the little girl to make it look like she’s wearing the flowers in her ear.

En dit is het resultaat! Ik gebruikte spullen die ik allemaal al in huis had – een Kunstuitleen-makeover hoeft geen geld te kosten. De kunstbloemen (ja, die heb ik) zette ik voor het schilderij met het meisje gezet zodat het lijkt alsof ze de bloemen in haar oor heeft.

Art on a budget by Interiorator.com

Photo by Jurgen Wielaard Photography

PS: I had some money left out of my twenty-euro budget and so I used the remainder for the object you see in the picture below. So there, renting art at Kunstuitleen Rotterdam is a lot more affordable than you think!

PS: Ik hield zelfs nog geld uit mijn budget van 20 euro over en gebruikte het restant voor onderstaand object. Zo zie je maar, lenen bij Kunstuitleen Rotterdam is een stuk betaalbaarder dan je denkt!

 

Do you feel like telling a story with the art of Kunstuitleen Rotterdam? These pieces and 20,000 others are waiting for you right now!

Heb jij inmiddels ook zin om met de werken van Kunstuitleen Rotterdam een verhaal te gaan vertellen? Bovenstaande kunstwerken en 20.000 andere staan vanaf nu voor je klaar!

comments

Comments are closed.

Scroll To Top