Google+
You are here: Home / Interior Styling / Interiorator featured in Margriet Magazine!

Interiorator featured in Margriet Magazine!

A big day in the history of Interiorator! Today is the publication of the new issue of Margriet, one of the Netherlands’  biggest women’s magazines around – and I’m in it! I was interviewed for their interior trends special and designed a special DIY wallpaper that turned out pretty well, considering the photoshoot took place during the hottest day of the year. The wallpaper features Sixties and Seventies stars such as Joanna Lumley and Jean Seberg and a graphic pattern consisting of black, white and gold rectangles.

I’ve included the instructions in English and Dutch – and to welcome all the MILLIONS of new visitors I’m going to publish an additional blogpost with all the stuff on Interiorator that Margriet readers will like – so stay tuned for more.

PS: You can also follow Interiorator on Facebook and Twitter! 

Een belangrijke dag in de geschiedenis van Interiorator! Vandaag komt het nieuwe nummer van Margriet uit, een van de grootste vrouwenbladen in Nederland – en ik sta erin! Ik werd geïnterviewd voor de special over interieurtrends en heb een speciaal zelfmaakbehang ontworpen dat ook nog eens aardig gelukt is, als je nagaat dat de fotoshoot op de warmste dag van het jaar was. Op het behang vind je filmsterren uit de jaren zestig en zeventig als Joanna Lumley en Jean Seberg gecombineerd met zwarte, witte en goudkleurige driehoeken.

Hieronder vind je de instructies in het Engels en Nederlands – en als bonus publiceer ik later nog een aparte blogpost voor alle MILJOENEN nieuwe bezoekers met daarin leukste items van Interiorator voor de lezers van Margriet – dus kom snel weer terug!  

PS: Je kunt Interiorator ook volgen op Facebook en Twitter! 

 

Margriet 01

Look it’s me! In case you’re wondering…those nice people at Margriet made a slight mistake with my web favorites – www.venskttenn.se should read www.svenskttenn.se! And they left out www.theroundsquare.com. Oh, well.

Margriet 02

And another slight correction: in the article it says that I work as an interior stylist for a shoe manufacturer. That used to be true – I quit last spring so that I could work freelance and focus on my blogging career!

Photography by Jeltje Janmaat

The instructions for the DIY Wallpaper /

De instructies voor het zelfmaakbehang

Margriet 03

STEP 1 / STAP 1

What do you need?

 • A paper cutting board
 • A cutting ruler
 • Adhesive tape
 • A4 sheets of paper in white and black – preferably a heaviest quality that goes through your printer
 • A large sheet of gold paper, which you can get at most art supply stores
 • A halfway decent printer

Wat heb ik nodig?

 • Een snijplank
 • Een snijlineaal
 • Plakband
 • Zwarte en witte vellen A4-papier – bij voorkeur de dikste kwaliteit die nog door je printer gaat
 • Een vel goudkleurig papier – die kun je vaak gewoon kopen bij een winkel voor kunstbenodigdheden
 • Een huis-tuin-en-keuken printer

Margriet Interiorator benodigdheden

STEP 2 / STAP 2

Click on each of the four images below. It will open on a new page. Print each image (on white paper, of course) about six or seven times – depending on the size of the wallpaper you want. The images should be 14 cm x 28cm. Cut out the images and keep the rest of the paper.

Klik op elk van de vier afbeeldingen hieronder. Elke afbeelding opent op een nieuwe pagina. Print elke afbeeldingen zo’n zes of zeven keer (op wit papier, natuurlijk) – een beetje afhankelijk van de grootte van het behang dat je wilt maken. De afbeeldingen zijn 14cm x 28cm. Snijd de afbeeldingen uit en bewaar de restanten van het witte papier.

1 Margriet Interiorator 2 Margriet Interiorator 3 Margriet Interiorator 4 Margriet Interiorator

 

STEP 2 / STAP 2

Cut triangles of 14cm x 28cm out of the black paper, the gold paper and of course out of the white sheets of paper that you’ve saved after you cut out the images during step 1.

Snijd driehoeken van 14cm x 28cm uit het zwarte en goudkleurige papier – en natuurlijk uit de resten van het witte papier dat je hebt gebruikt om de plaatjes uit stap 1 op te printen.

 

STEP 3 / STAP 3

Now you can start taping the triangles together. As you can see, I’ve start with small pieces of tape on either end of the triangles. That way, you can make sure that everything isn’t too tight or too loose (believe me, I found out the hard way!). You can either create the exact same pattern as I did, but of course you’re more than welcome to create your own!

Nu kun je alle driehoeken met plakband aan elkaar plakken. Zoals je kunt zien, heb ik eerst de uiteinden met kleine stukjes plakband aan elkaar geplakt. Zo voorkom je dat het behang gaat krullen (geloof me, dat heb ik door schade en schande geleerd!). Je kunt hetzelfde patroon maken als ik heb gedaan, maar het staat je natuurlijk helemaal vrij om je eigen versie te creëren.

Margriet Interiorator plakband

 

STEP 4 / STAP 4:

If you want to, you can tape the top of your wallpaper to a piece PVC pipe with duct tape. Run a string through the pipe and hang it on the wall – but I’m sure there are also other easy ways to hang your fabulous wallpaper! Have fun and don’t forget to send me the pictures of how it turned out. I promise I will publish the results!

Als je wilt, kun je de bovenkant van het behang aan een stuk PVC-pijp plakken met duct tape. Doe een touwtje door de pijp en hang het behang aan de muur – ik weet overigens zeker dat er ook nog andere manieren zijn om je fabulous behang op te hangen. Veel plezier en vergeet me niet de foto’s van het resultaat te sturen. Ik beloof dat ik ze zal publiceren!

 

comments

Scroll To Top